"Partnerskap för framgång har gett mig en mycket god grund att stå på när det kommer till styrelsearbete. Mixen av teori och praktik i form av skuggstyrelse gav en tydlig bild av utmaningar och situationer som uppstår i en styrelse. En stor bonus var alla härliga kursdeltagare som på ett engagerat och öppet sätt bidrog med egna erfarenheter och tips. Rekommenderas varmt!"


Cecilia Lind - VD
Luwasa Greenstyling

Välkommen till
Partnerskap för framgång!

Internationalisering, global marknad och konkurrens från nya aktörer är något som vi kommer att möta i allt större utsträckning. Ett nationellt perspektiv och alltför homogena företagsledningar och styrelser har blivit begränsningar som hämmar utveckling och tillväxt.
Partnerskap för framgång erbjuder rådgivning och flera olika insatser för att utveckla företagets styrkor och möjligheter, hela tiden med mångfald, affärsnytta, varumärke och långsiktigt stärkt lönsamhet som riktmärken.

Kontakt

Elisabet Litsmark Nordenstam
Partnerskap för framgång Sverige AB
Sanatoriegatan 62
41653 Göteborg
Org.nr. 55 65 45 9889
F-skatt

Sätt fart på din styrelse