"Att jobba i styrelser är fantastiskt givande och utvecklande. För att kunna bidra på bästa sätt men också veta vad som krävs så är jag mycket nöjd med att ha gått ”Sätt fart på din styrelse”, en utbildning som gav mig mycket kunskap och förståelse för ett aktivt styrelsearbete men också ett stort nätverk som jag fortfarande har kontakt med. Det är mycket glädjande att vi nu även kan ge Sjuhäradsborna möjlighet att gå denna utbildning i Borås."
Catrin Wirfalk

Välkommen till
Partnerskap för framgång!

Internationalisering, global marknad och konkurrens från nya aktörer är något som vi kommer att möta i allt större utsträckning. Ett nationellt perspektiv och alltför homogena företagsledningar och styrelser har blivit begränsningar som hämmar utveckling och tillväxt.
Partnerskap för framgång erbjuder rådgivning och flera olika insatser för att utveckla företagets styrkor och möjligheter, hela tiden med mångfald, affärsnytta, varumärke och långsiktigt stärkt lönsamhet som riktmärken.

Kontakt

Elisabet Litsmark Nordenstam
Partnerskap för framgång Sverige AB
Sanatoriegatan 62
41653 Göteborg
Org.nr. 55 65 45 9889
F-skatt

Sätt fart på din styrelse