"Utveckla företagets styrkor och möjligheter, hela tiden med mångfald, affärsnytta, varumärke och långsiktigt stärkt lönsamhet som riktmärken."

Styrelsen som högpresterande team


Partnerskap för framgång arbetar med styrelseutveckling på ett verksamhetsnära och personligt sätt. Vi tror på ”Mixat är bäst” - på styrelser där människor med olika kompetens och bakgrund, kvinnor och män, arbetar för företagets bästa och tillsammans bidrar till nya tänkesätt och affärsnytta i en globaliserad värld.
Styrelsen ska omvandla ägarnas krav och direktiv till strategiska mål för VD och företagsledningen. Den skall behärska aktiebolagslagen, men den är så mycket mer. Styrelsen är ett team som framgångsrikt ska visa vägen för företaget.

Våra program

    Vi arbetar med styrelseutveckling på ett verksamhetsnära och personligt sätt. Vi tror på ”Mixat är bäst” - på styrelser där människor med olika kompetens och bakgrund, kvinnor och män, arbetar för företagets bästa och tillsammans bidrar till nya tänkesätt och affärsnytta i en globaliserad värld.
    Sätt fart på din styrelse vänder sig till dig som vill utveckla kunskap och färdigheter för ett aktivt styrelsearbete.
    Vi omsätter teorin i praktiskt arbete genom att ett par företag ställer upp och deltagarna bildar ”skuggstyrelser” som arbetar med riktiga frågor vid varje tillfälle.
  • Sätt fart på din styrelse

Kontakt

Elisabet Litsmark Nordenstam
Partnerskap för framgång Sverige AB
Sanatoriegatan 62
41653 Göteborg
Org.nr. 55 65 45 9889
F-skatt

Sätt fart på din styrelse